ஞாயிறு, 15 மே, 2022

இலங்கை அரசியலாளர்கள் நிலை - மீம்ஸ்திறன்பேசியும் பண்பாடும்


ஆச்சி: எல்லாரும் ஏனடி கையைத் தூக்கிப் பிடிக்கிறாங்க    பொம்பிழை, மாப்பிழையைப் பார்க்க முடியலையே

பூச்சி: திறன்பேசியைப் பிடித்துப் படம் எடுக்கிறாங்களண

ஆச்சி: படப்பிடிப்புக்காரரை ஏனடி வரச் சொன்னவங்க 

பூச்சி: இதெல்லாம் இப்பத்தையப் பண்பாடண 

வலையுறவுகளுக்கு இனிய கிறிஸ்த்துமஸ் வாழ்த்து

 வணக்கம் வலையுறவுகளே!  மீண்டும் 2023 இல் புதிய பதிவுகளுடன் சந்திப்போம்.